Thánh Vương – Mộng Nhập Thần Cơ – Full cv prc made by Bàn Long Hội

THÁNH VƯƠNG

T/G: Mộng Nhập Thần Cơ
Convet: Bàn Long Hội
Làm ebook: A Bư
Nguồn: Bàn Long Hội- www.banlong.us

Click vào rồi chờ 5s nhấn SKIP AD để ủng hộ Bàn Long hội nha các huynh đệ!

Giới Thiệu:

Khí – là nguồn gốc sinh mệnh.
Khí công – là sinh mệnh bổn nguyên tu hành.
Tu luyện đạt tới tuyệt đỉnh tất sẽ sinh ra dị năng.
Cường giả khí công – có thể: Thủ phá nham bích, Nhĩ văn nghĩ đấu, Túc đạp ba diện, Khẩu thổ bích hỏa, Đao thương bất nhập, Khí tiếp vân hà, Thôn khí ích cốc, Bất thực yên hỏa, Niệm thông thiên địa, Thiên lý truy hồn, . . . .
Dương Kỳ chính là một người tu luyện khí công như vậy.

Link Full VP có mục lục:

Dowload:

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s